VOOR JE EEN REIS KIEST, WEET DAN
WIE ER ACHTER STAAT:

PatroTours is een familiebedrijf, dat zich specialiseert in het organiseren van kwalitatieve, begeleide cultuur- en landschapsreizen met als kerngebied Europa. Een doorgedreven persoonlijke en professionele aanpak wat planning, opvolging en uitvoering van de reis betreft, maakt het tot een uniek concept. Wij organiseren al 25 jaar reizen voor onze klanten, zoals we ze zelf ook graag zouden beleven, t.t.z. met een persoonlijke betrokkenheid in de ware zin van het woord!

…BEPERKING IS EEN MOOIE DEUGD
Van bij de aanvang hebben wij er naar ge­streefd om het ver­trou­wen van klan­ten en leveranciers te win­nen, door steeds te zorgen voor een persoon­lijke en enthousias­te aan­pak en be­wust te kiezen voor een be­per­king van de om­vang van ons bedrijf. Spoe­dig werd voldoende fi­nan­ciële draag­kracht be­reikt die toeliet voortdurend te in­ves­te­ren in ­functioneel en up-to-date materiaal. De bedoeling is om zo een steeds per­fect af­ge­werkt en ­professioneel product af te le­ve­ren met een on­be­ris­pe­lijke service waar de klant kan op vertrouwen.

Maar het belangrijkste argument om kleinschalig te blij­ven, is om goed naar de reiziger te kun­nen luis­te­ren, want ...

...EEN KLEINE FIRMA HEEFT GROTERE OREN
Door een constante dialoog en door een persoonlijk con­tact voor, tijdens en na de reis, leren we dage­lijks wat de wensen van de klant zijn.

Door deze permanente kwaliteitsopvolging en nauwe ver­bon­denheid met de reiziger ­heeft PA­TRO TOURS in en­kele ja­ren een sterke reputatie weten op­ te bouwen: ‘kwa­liteit dat is als de klant terugkomt!’

...DE PRIJS IS NATUURLIJK BELANGRIJK, MAAR NIET ALLEEN ZALIGMAKEND!
In vergelijking met andere touroperators is PATRO TOURS niet steeds de goedkoopste.
Dit trachten we, eerlijk gezegd, ook niet te zijn! U vindt bij ons geen schreeuwerige kortingsacties of spectaculaire promoties om u over de brug te krijgen.

Want kwaliteit heeft nu eenmaal zijn prijs. Door van bij de aanvang iets meer te spenderen, zal u tijdens en na de reis een veel hogere tevredenheidsgraad bereiken. U krijgt bij ons gegarandeerd ‘waar voor uw geld’ en u geniet van de prijsvoordelen die een groepsprijs altijd biedt. U reist steeds voordeliger met PatroTours, in vergelijking met een reis die je individueel maakt! En onze service en inhoudelijke meerwaarde krijg je erbij!

WE DOEN ALLES ZELF... BEHALVE RECLAME MAKEN, DAT DOEN ONZE KLANTEN VOOR ONS!

PATRO TOURS wil niet de massa aanspreken, maar richt zich tot een selectief publiek dat niet houdt van gestandariseerde programma's, maar zich wel verwacht aan een persoonlijke aanpak met een feilloze organisatie en dat een perfecte prijs - kwaliteitverhouding weet te waarderen. Voelt u zich aangesproken?

KWALITEIT, DAT IS WAT JE VAN ONS VERWACHT !

Veel lees- en reisgenot!
Ann en Patrick Rogman.

Wat we doen, doen we GRAAG,
en vooral graag GOED!